Tarih

Türk ve Dünya Tarihi ile ilgili bilgi ve yorum içeren makalelere bu bölümden ulaşabilirsiniz. Lütfen sayfa içerisinde ilgi duyduğunuz konu başlıklarına göz atınız...

Tarihimize baktığımız zaman zaferlerle dolu.Dünya ülkelerinin tarihine baktığımızda,hangi ülkenin böyle eşsiz ve zaferlerle dolu bir tarihi var?Bu aziz millet dünya üzerinden yok edilmeye silinmeye çalışılmış; Allah’ın izni ile her dönem bu millete bir lider göndermiştir.Bu önderin yolunu tutan milletimiz de zaferlere ulaşmıştır...
Türklerin Müslümanlığı kabul etmesiyle ilgili birbirinden farklı görüşler bulunmaktadır. Gelin bu görüşleri hep beraber takip edelim ve bir sonuca varmaya çalışalım...
Günümüz Türkiye’sinin en büyük hastalıklarından birisi tarihle kavga etme hastalığıdır. İnsanlar tarihi karakterlerle kavga ediyor; karakterler üzerinden ötekileşiyorlar.Geçmişle kavga ederken geleceği kaçırıyorlar.Bu Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesidir...
Aynaya bakarsanız kimi ve neleri görürsünüz? Bizlere tarihimizi anlatan neler vardır? Geçmiş dönemi bizlere en iyi, en güzel neler anlatır? Müze nedir? Müzeler Haftası ne zamandır? Kültürel ya da tarihsel değeri olan nesnelerin toplanarak sergilendiği yerlere müze adı verilir. Müzeler, toplumların bilim ve sanat ürünleri ile yer altı ve yer üstü zenginliklerini sergilemek...
Çanakkale Savaşı konusunda ne kadar anlatılsa, yazılsa az kalır. Düşünün bir kere Osmanlı devleti başka devletlerin himayesinde, cephane, top, tüfek en önemlisi askerleriniz bile yok. Bunları baştan kabul ederek bir ülkeyi bağımsızlaştırmak istiyorsunuz ve de başarıyorsunuz...
Kimsenin seçimi değildi “o olmak”, “bu olmak”, “şu olmak”, “bir yerlere ait olmak.” Anadolu’nun 1 km önceki köyünde doğmuş olsaydın Sünni olacaktın. Filanca mahallesinde doğmuş olsaydın Çerkez. beriki köyde doğsaydın Göçmen. Leylekler seni iki köy öteye götürseydi Kürt. Ama sen, yan komşuda doğdun ve Alevi oldun...
Osmanlı ordu teşkilatı, Anadolu Selçukluları, İlhanlılar ve Memlüklüler devletlerinin askeri teşkilat yapılarından belirli ölçülerde yararlanılarak kurulmuştur. Osmanlı Ordusu'nun Başkomutanlık görevini Hakanlar yapmışlardır. Yaya ve atlılardan oluşturulan kısma "yaya”, süvarileri ise "müsellem” şeklinde adlandırılmıştı. Kapıkulu Ocakları'nın kuruluşuna kadar savaşlarda fiili olarak hizmet gördüler...
Tarih tekerrürden ibarettir. Bunu bir daha gördük bir daha yaşadık, tarihimizle, aziz atalarımızla bu yüzden gurur duyuyor ileriye umutla bakıyoruz. Tarih sayfalarını şöyle bir çevirdiğimizde Ağustos ayı Türk tarihi açısından zaferlerle dolu bir aydır...
Geçmiş zamanın izleri; çöllerin ardında, gözlerin yurdunda ve vesikaların kuruluğunda donarak kuyuların karanlığına gizlenmiştir. Geçmişten günümüze döşenen iz taşları: Sanat estetiğinde, mimari güzellikte, ilim araştırmalarında ve gelişmelerinde medeniyet yürüyüşü olmuştur. Yaşanılan acılar veya mutluluklar gözyaşları ve gönül yasları olarak günümüzü çınlatan hatıralar olarak kalmıştır...
İlkyazımızda Orta Asya’dan Göçü anlatmıştım tabii Türk halkları bu göçü yaptıktan sonra gerçekten dünya üzerinde hâkim olmak için boş durmamışlar ve çeşitli saldırılarını, çalışmalarını her zaman aksatmadan yapmışlardır. Türkler bu göçün ardından hep birlikte bir yöne gitmek yerine çeşitli bölgelere gitmeyi seçmişlerdir. Bunun sebebi ise göçün nedenlerinde aranabilir. Yayılmak...
Tarih bilimini incelemek ve bu konuda yorumda bulunmak için Tarihsel bilgimizin derin olması gerekmektedir. Herhangi bir konuda bir insan açıklayıcı bir yorumda bulunuyorsa o kişi yaptığı yorumu o konuda yararlı olduğunu bildiği için yapmıştır. Tarihsel bilgimizin artmasından evvel herkesin şunu öğrenmesi gerekmektedir. Tarih neyi amaçlar?